Students, Alumni and Alumnae

Students

Master course students

Miyuki OGATA, Yuki ANDO, Takuma NAKAMURA, Koichi CHIBA, Takumi WATANABE, Shunki KANAMARU, Takuro Oshima, Edward CHOI, Kouta AKIMOTO, Go SATO, Kazuki KANEKO, Miyu WAKABAYASHI, Atsushi KOMORIYA

Under graduate students

Taisei NARAHA, Ryusei KADOTA, Shotaro SHIBATA, Nagisa MASUDA, Jin OGAWA, Keita SHIMADA

Alumni and Alumnae

Master's Degree in 2020 Hiroki TAKAHASHI

Master's Degree in 2020 Yudai TAMURA

Master's Degree in 2020 Ayako FUKAWA

Master's Degree in 2020 Koichi FURUKAWA

Master's Degree in 2020 Shogo MURAKAMI

Master's Degree in 2019 Yojiro YANO

Master's Degree in 2019 Takahiro KISHIDA

Master's Degree in 2019 Tomoaki TERADA

Master's Degree in 2018 Naoki KAWASAKI

Master's Degree in 2018 Yotaro SHIRAKASHI

Master's Degree in 2018 Ryutaro GOTO

Master's Degree in 2018 Ryohei ABE

Master's Degree in 2018 Ryo OHMORI

Master's Degree in 2017 Yuki KATO

Master's Degree in 2017 Yuna KIMURA

Master's Degree in 2017 Hideki TSURUOKA

Master's Degree in 2017 Koya NAGAMINE

Master's Degree in 2017 Yuji YAMAZAKI

Master's Degree in 2016 Ayumi SUZUKI

Master's Degree in 2016 Motoharu SAKURAI

Master's Degree in 2016 Yosuke UEMATSU

Master's Degree in 2016 Yuki SAKURAI

Master's Degree in 2015 Ryohei TAKADA

Master's Degree in 2015 Ryotaro OKADA

Master's Degree in 2015 Shotaro OHMORI

Master's Degree in 2014 Yusuke IWASAWA

Master's Degree in 2014 Sumiyo KAWABATA

Master's Degree in 2014 Takuya URASHIMA

Master's Degree in 2013 Hideto TAHARA

Master's Degree in 2013 Takato NOGUCHI

Master's Degree in 2013 Yuya TSUDA

Master's Degree in 2013 Yumie TANAKA

Master's Degree in 2013 Hidekatsu ISHII

Master's Degree in 2013 Hiroshi KUTAMI

Master's Degree in 2013 Kousuke TOMOYAMA

Master's Degree in 2013 Hiromasa UEMATSU

Master's Degree in 2013 Tairyu TOU

Master's Degree in 2013 Masaki SHINMEI

Master's Degree in 2012 Keitaro SAITO

Master's Degree in 2012 Kouki EZOE

Master's Degree in 2012 Keijiro USUI

Master's Degree in 2012 Takuya MATSUMARU

Master's Degree in 2012 Tatsuyuki OIKAWA

Master's Degree in 2012 Junichiro ISHII

Master's Degree in 2012 Yosuke MORIUCHI

Master's Degree in 2012 Mitsunori NAKAMURA

Master's Degree in 2012 Hidetaka SUZUKI

Master's Degree in 2012 Yutaro ARAI

Master's Degree in 2011 Kumi NAOE

Bachelor's Degree in 2020 Shiori ITO

Bachelor's Degree in 2020 Satoshi SEKIKAWA

Bachelor's Degree in 2019 Satsuki URAKAWA

Bachelor's Degree in 2019 Saki NISHINO

Bachelor's Degree in 2018 Tamotsu TANAKI

Bachelor's Degree in 2017 Naoto KOBAYASHI

Bachelor's Degree in 2017 Ryo EGUCHI

Bachelor's Degree in 2017 Norifumi KATO

Bachelor's Degree in 2017 Shinji KUROSAWA

Bachelor's Degree in 2016 Maki OCHIAI

Bachelor's Degree in 2016 Kenta KOYAMA

Bachelor's Degree in 2015 Kouta CHISUWA

Bachelor's Degree in 2015 Ai KIMURA

Bachelor's Degree in 2014 Hiroyuki TSUNEMATSU

Bachelor's Degree in 2014 Akihiro TAMURA

Bachelor's Degree in 2014 Kento TAGUCHI

Bachelor's Degree in 2013 Shunsuke SHIOYA

Bachelor's Degree in 2013 Yusuke TAKAHASHI

Bachelor's Degree in 2012 Ayumi OKAMOTO

Bachelor's Degree in 2012 Takuya TAKEDA

Bachelor's Degree in 2012 Nobutaka ASAI

Bachelor's Degree in 2011 Ryotaro MITSUHASHI

Bachelor's Degree in 2011 Yuki Dan HIRAKAWA

Bachelor's Degree in 2010 George NIKAIDO

Bachelor's Degree in 2010 Ryo NAGAI

Bachelor's Degree in 2010 Ken HORI

Bachelor's Degree in 2009 Tomoya TSUNEDA

Bachelor's Degree in 2009 Keisuke SATO

Bachelor's Degree in 2009 Yoshiteru AZUMA

Bachelor's Degree in 2009 Takahito SAKA